Prisidėkite prie ištikimiausių Vilniaus „Kibirkšties“ rėmėjų! Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, 2019 metais sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) galite paremti kurią nors organizaciją, galinčią būti paramos gavėja.

Remdami „Kibirkšties“ komandą jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų. Tereikia mokesčių administratoriui nurodyti, kad viešajai įstaigai VŠĮ „Sostinės moterų krepšinio klubas“ skiriate iki 1,2 procentų 2019 metais sumokėto pajamų mokesčio.

Tam reikia užpildyti ir iki liepos 1 dienos pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos prašymą. Prašymo formą pildyti galite ir internetu – prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS)

Elektroninėje deklaracijoje pildydami FR0512 formą, įrašykite paramos gavėjo identifikacinį numerį (kodą) 302662169, pavadinimą VŠĮ „Sostinės moterų krepšinio klubas“, savo duomenis (asmens kodą, vardą, pavardę, telefono numerį, adresą), gavėjo tipą (2), mokestinį laikotarpį (2019 m.), mokestinio dalies dydį (1,2 proc.), mokesčio dalies skyrimo laikotarpį.

Prašymą galite tiesiogiai pristatyti į mokesčių inspekciją arba išsiųsti paštu. Jei Jūs privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. Jei metinės pajamų mokesčio deklaracijos teikti neprivalote, prašymą dėl 1,2 proc. paramos turite pristatyti pats arba per savo darbdavį, jam sutikus.

VŠĮ „Sostinės moterų krepšinio klubas“ duomenys: paramos gavėjo duomenys ir adresas – Viešoji įstaiga „Sostinės moterų krepšinio klubas“, Kareivių g. 6, Vilnius, LT-09117, atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT56 4010 0510 0407 8432, Luminor bank AB, banko kodas 40100.